Tag Archives: tre nhân tạo

Giá tre nhân tạo |Tĩnh Lạc Viên ốp tường bằng tre nhựa

Đơn vị duy nhất cung cấp tre nhân tạo (dạng tấm phên, dạng ống dài) [...]

Tấm nhựa giả tre ốp tường – Thiết kế thi công tường tre tại Chùa Thượng Hạ Côi

Công trình thực tế làm vách nhà chòi nghỉ mát bằng tấm phên tre nhân [...]

9 Comments

hotline: 0826 949 555